O nás

 

Knihovna romské literatury je kolekcí postupně shromažďovaných děl romských knižních autorů. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, v plánech jsou přesahy do mimoevropských zemí. Součástí knihovny jsou i díla, týkající se emancipace dalších diskriminovaných a utlačovaných etnik, národů a kultur. Příčiny útlaku a nerovnosti nevidíme pouze v rasismu, ale především v současné sociální a ekonomické situaci. Knihovna je utvářena jako politický akt, není výsledkem romistického odborného zájmu nebo jazykového výzkumu. Knihy vnímáme jako nástroj k promlouvání, jako silnou výpověď „zevnitř“ místo pohledu „zvenčí“. Knihovnu vidíme také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskusi.

Knihovnu podporují:
Agosto Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 2

CZECH
ENGLISH ROMANI CZECH